ANİD

2007'den Günümüze...

Ankara Nöroimmünoloji Derneği 2007 yılında Prof. Dr. Emin Kansu ve Prof.Dr. Rana Karabudak’ın başkanlığında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Gaziantep Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin katkılarıyla kurulmuştur.

Derneğimizin kuruluşundan itibaren, her iki yılda bir düzenlenen Ulusal Nöroimmünoloji Okulu’nu 2008 yılında dördüncüsünü, Marmaris’te, .2009 yılında Prof. Dr. Rana Karabudak’ın yerel yönetici olarak başkanlığını yaptığı ESNI-9. Avrupa Nöroimmünoloji Okulu Boğaziçi Üniversitesi’nde 2011 yılında beşinci Nöroimmünoloji Okulu Antakya’da, 2013 yılında altıncısını Antalya’da, 2015 yılında yedincisi Antalya’da, 2017 yılında sekizinci Kıbrıs’ta ve 2019 yılında dokuzuncu Nöroimmmünoloji Okulu’nu Dalaman’da başarı ile gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca 2009 yılından itibaren iki yılda bir düzelediğimiz Temel İmmünoloji ve Nöroimmünoloji Öğrenci Okulu’nu, 2009 yılında Gaziantep Üniversitesinde, 2010 yılında Bolu İzzet Baysal Üniversitesinde, 2011 yılında Antakya Mustafa Kemal Üniversitesinde, 2012 yılında Yeditepe Üniversitesinde, 2014 yılında Dumlupınar Üniversitesinde, 2016 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesinde, 2018 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesinde düzenlenmiştir.

2007'den beri...