ANİD

Ankara Nöroimmünoloji Derneği (ANİD) Bilimsel Toplantılara Katılım, Araştırma Ziyareti Bursları ve Araştırma Desteği Yönergesi

A. Ankara Nöroimmünoloji Derneği Bilimsel Toplantılara Katılım ve Araştırma Ziyareti Bursu

Bu destek nöroimmünoloji, nöroloji veya immünoloji alanlarında toplantılara katılacak veya bilimsel araştırma amaçlı ziyaretlerde bulunacak kişilere verilir. Destek kapsamında yolluk, yevmiye veya kayıt giderleri karşılanabilir. Verilecek desteğin üst limitleri (yurtiçi ve yurtdışı için) Ankara Nöroimmünoloji Derneği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Başvurular Ankara Nöroimmünoloji Derneği Sekreterliği’ne yapılır. Gerekli belgeler e-posta yolu ile veya bir dosya içerisinde basılı olarak iletilebilir. Değerlendirme başvuruyu takiben yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında gerçekleştirilir. Değerlendirme sonucu adaylara e-posta yolu ile bildirilir. Başvuru dosyasında eksik veya yanlış bilgi bulunması halinde ilgili başvuru değerlendirmeye tabii tutulmaz.

Bilimsel Toplantı Katılım Bursu için başvuru dosyasında bulunması gereken belgeler:

 • Başvuru dilekçesi,
 • Özgeçmiş ve yayın listesi,
 • Başvuru sahibinin katılmak istediği toplantı veya kongreye ait duyuru yazısı,
 • Başvuru sahibinin neden ilgili toplantı veya kongreye katılmak istediği ve Ankara Nöroimmünoloji Derneği desteğinden yararlanmak istediğine dair mektup,
 • Başvuran kişinin Ankara Nöroimmünoloji Derneği üyesi olmadığı durumda bir dernek üyesi tarafından yazılmış destek mektubu.

Bilimsel Araştırma Ziyareti Bursu için başvuru dosyasında bulunması gereken belgeler:

 • Başvuru dilekçesi,
 • Özgeçmiş ve yayın listesi,
 • Araştırma ziyareti yapmak üzere gidilecek kurumdan davet/kabul yazısı,
 • Adayın neden ilgili araştırma ziyaretini yapmak istediği ve Ankara Nöroimmünoloji Derneği desteğinden yararlanmak istediğine dair mektup,
 • Başvuran kişinin Ankara Nöroimmünoloji Derneği üyesi olmadığı durumda bir dernek üyesi tarafından yazılmış destek mektubu,
 • Ankara Nöroimmünoloji Derneği desteği ile bilimsel çalışmalara katılan kişiler, ilgili çalışmaların yayınlanması durumunda, ilgili makale veya yazının teşekkür kısmında Ankara Nöroimmünoloji Derneği desteğinin belirtileceğini taahhüt eder.

B. Ankara Nöroimmünoloji Derneği Araştırma Desteği

Bu destek nöroimmünoloji alanında araştırma yapacak kişilere gerekli sarf malzeme, ekipman ve hizmet alımı sağlanması amacıyla verilir. Verilecek desteğin üst limiti Ankara Nöroimmünoloji Derneği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Başvurular yılda iki kez (Ocak ayı sonuna kadar ve Haziran ayı sonuna kadar) Ankara Nöroimmünoloji Derneği Sekreterliği’ne yapılır. Gerekli belgeler e-posta yolu ile veya bir dosya içerisinde basılı olarak iletilebilir. Değerlendirme başvuru döneminin sonunda Ankara Nöroimmünoloji Derneği Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan bilimsel jüri tarafından gerçekleştirilir. Değerlendirme sonucu adaylara e-posta yolu ile bildirilir. Başvuru dosyasında eksik veya yanlış bilgi bulunması halinde ilgili başvuru değerlendirmeye tabii tutulmaz. Proje başvurusu Ankara Nöroimmünoloji Derneği Araştırma Desteği Proje Öneri Formu doldurularak yapılır. Proje başvurusuna, insan veya hayvan örnekleri ile planlanan çalışmalar için etik kurul izin belgesi ve proje bütçesi oluşturulurken kullanılan proforma faturalar eklenmelidir.