ANİD

Görsel

Nöroimmünoloji 2004

Temel ve Klinik Nöroimmünoloji Kursu II & Klinik Nöroimmünoloji Sempozyumu III

31 Mart - 3 Nisan 2004 / Sheraton Otel, Çeşme

DESTEK VEREN ENDÜSTRİ FİRMALARI: Gen İlaç, Med İlaç, Serono İlaç, Schering İlaç

KATILIMCI SAYISI: 152 (Uzman: 108, Asistan: 44)

YURTDIŞINDAN DAVETLİ KONUŞMACILAR: Angela Vincent, Antony Reder, Abul K. Abbas, Neil Scolding, Gianvito Martino, Giancarlo Comi, Stefano Pluchino, Mohammed Rostami

KONUŞMACI VE OTURUM BAŞKANI SAYISI: 42

DESTEKLEYENLER: Türk Nöroloji Derneği, Türkiye Multiple Skleroz Derneği Ankara Şubesi, TÜBİTAK, ESNI(Europen School of Neuroimmunology), ISNI(International Society of Neuroimmunology)

DÜZENLEME KOMİTESİ: Dr.Egemen İdiman, Dr. Ceyla İrkeç, Dr.Emin Kansu, Dr. Piraye Serdaroğlu, Dr.Aksel Siva, Dr. Gülşen Akman Demir, Dr.Dicle Güç

KOORDİNATÖRLER: Prof.Dr. Rana Karabudak, Prof.Dr. Aksel Siva