ANİD

Görsel

8. Nöroradyoloji Okulu

Bu yıl sekizincisi gerçekleştirilecek olan 8.Nöroradyoloji Okulu, nöroloji araştırma görevlileri ve uzmanlarının manyetik rezonans görüntüleme başta olmak üzere nöroradyolojik yöntemlerin değerlendirilmesinde yetkinliğini artırmayı, kliniğe ilişkin deneyimleri ve Nöroradyoloji alanında güncel bilgileri paylaşmayı hedeflemektedir.

21 Haziran 2019, Cuma / Movenpick Otel, Ankara

Ana Konular: Temel Nöroradyoloji Değerlendirme ve Okuma Teknikleri; MRI, MR Anjio Nörolojik Bakış Açısıyla Demyelinizan Hastalıklar Diğer Demyelinizan Hastalıklar Vakalarla Nöroradyolojik Ayrıcı Tanı “A clinical approach to leukodistrophies and differential dx” Gri Cevher Patolojisi-Kortikal Plaklar MR MS'te Tedavide MR'ı Nasıl Kullanıyoruz? Ana Hatları ile Serebro - Vasküler Hastalıklara Nöroradyolojik Yaklaşım Vakalarla Santral Sinir Sistemi Vaskülitlerine Yaklaşım Nöroradyolojide İlginç Vaka Sunumları

Sertifika: Katılım sertifikaları 22 Haziran 2019 tarihinde toplantı bitiminde Flap Tour kayıt ve danışma masasından dağıtılacaktır.

İzin Belgeleri: Okul katılımı için, kurumlara verilmek üzere talep edilecek davet yazıları, Düzenleme Kurulu aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir.

Yaka Kartı: Tüm katılımcıların 22 Haziran tarihinde toplantı salonu girişinde ve bilimsel oturumlar esnasında yaka kartlarını takmalarını, güvenlik açısından önemle rica ederiz

Bilimsel Program: Hazırlanmaktadır.

İlgi için: https://nororadyolojiokulu.org/