ANİD

Multipl Skleroz Tanı ve Tedavi Kılavuzu 2018

Multipl Skleroz Tanı ve Tedavi Kılavuzu 2018

Dr. Hüsnü Efendi, Dr. Demet Yandım Kuşcu
Galenos Yayınevi , İstanbul , 2018

İÇİNDEKİLER

MULTİPL SKLEROZDA TANI ve AYIRICI TANI
Dr. Aysun Ünal, Dr. Hatice Mavioğlu, Dr. Burcu Altunrende, Dr. Nilüfer Kale İÇen, Dr. Ufuk Ergün

MULTİPL SKLEROZ TANI ve İZLEMİNDE MANYETİK REZONANS İNCELEME İLKELERİ
Dr. R. Erdem Toğrol, Dr. Serkan Demir, Dr. Melih Tütüncü, Dr. Şeref Demirkaya, Dr. Belgin KoÇer

MULTİPL SKLEROZDA ATAK TEDAVİSİ
Dr. Aksel Siva, Dr. Nihal Işık, Dr. Serpil Demirci, Dr. Sabahattin Saip

RELAPSİNG REMİTTİNG MULTİPL SKLEROZDA 1. BASAMAK ENJEKTABL İMMüNOMODüLATÖR İLAÇLAR ve TEDAVİ OPTİMİZASYONU
Dr. Nur Yüceyar, Dr. İrem TiftikÇioğlu, Dr. Nilda Turgut, Dr. Haluk Gümüş

MULTİPL SKLEROZDA ORAL TEDAVİLER
Dr. Hülya Aydın GüngÖr, Dr. Levent Sinan Bir, Dr. Murat Kürtüncü, Dr. Serhan Sevim

MULTİPL SKLEROZDA MONOKLONAL ANTİKORLAR
Dr. Tuncay Gündüz, Dr. Burcu Yüksel, Dr. Yusuf Tamam, Dr. Ceyla İrkeÇ, Dr. Rana Karabudak

MULTİPL SKLEROZDA İMMüNOSüPRESİF TEDAVİLER ve IVIG
Dr. Figen TokuÇoğlu, Dr. Meral Mirza, Dr. Sedat Şen, Dr. Uğur Uygunoğlu

PLAZMAFEREZ
Dr. Mesrure KÖseoğlu, Dr. Ayşe Altıntaş

MULTİPL SKLEROZDA KÖK HüCRE TEDAVİSİ
Dr. Esra Başar, Dr. Gülşen Akman Demir

MULTİPL SKLEROZ ve AŞILANMA
Dr. Handan Özışık, Dr. Feray Seleker

GEBELİK ve LAKTASYONDA İMMüNOMODüLATÖR TEDAVİ KULLANIMI
Dr. Belgin Petek Balcı, Dr. Sibel Güler

ÇOCUKLUK ve ADÖLESAN MULTİPL SKLEROZ TANI ve TEDAVİ İLKELERİ
Dr. Aylin AkÇali, Dr. Gülnur Uzuner, Dr. Egemen İdiman

MULTİPL SKLEROZ SüRECİNDE İZLENEN SEMPTOMLAR ve TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
Dr. Eda Derle, Dr. Nevzat Uzuner, Dr. Sibel Canbaz Kabay, Dr. Aslı Tuncer